genotipo

Momentálne sú v predaji mnohé genetické testy, z ktorých časť je určená pre lekárov na zdravotné účely, avšak čoraz väčšia časť testov je ponúkaná priamo pre spotrebiteľov. Každým dňom pribúdajú ďalšie a ďalšie. Mnohé z marketingových materiálov zdôrazňujú jednoduchosť a prínosy genetického testovania, avšak často aj príliš zjednodušujú. Vďaka novým technológiám je genetické testovanie rýchle a výrazne lacnejšie ako tomu bolo prednedávnom. Avšak interpretovanie veľkého množstva dát, ktoré získavame, zostáva stále výzvou. Aj keď genetické dáta majú potenciál zmysluplne informovať o preventívnej liečbe, nedostatok efektívnej komunikácie pri výsledkoch genetických testov spôsobuje zásadnú bariéru pre personalizovanú medicínu. 

DTC
V zahraničí fungujú genetickí poradcovia vo verejnom zdravotníctve aj v súkromnej sfére. Táto služba má za cieľ priblížiť čo najviac ľudom informácie o genetickom testovaní a pomôcť lekárom v odboroch klinickej genetiky s náporom pacientov. Na Slovensku máme momentálne dostupné len ambulancie klinickej genetiky, kde je často dlhá čakacia doba. 

Genotipo bolo založené, aby sme mohli poskytnúť nezávislé genetické poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí hľadajú hlbšie porozumenie o ich možnostiach genetického testovania, výsledkoch a dôsledkoch pre ich zdravotnú starostlivosť, ale aj pre ich rodinných príslušníkov. 

Keďže nie sme pridružení k žiadnemu laboratóriu, môžeme sa zamerať na poskytovanie vysoko kvalitného genetického poradenstva, bez akéhokoľvek nátlaku na doporučenie jedného laboratória pred druhým na genetické testovanie.

Prečo názov genotipo?

Názov genotipo bol vytvorený z dôvodu, že spája slová genotyp, súbor všetkých génov v jednom organizme a anglické slovo typo, ktoré znamená tlačovú chybu, preklep. Keďže aj jedna malá zmena v podobne jedného písmenka v genetickom kóde dokáže v ľudskom genóme spôsobiť veľké premeny, ktoré zapríčinia geneticky podmienené ochorenie. 

Niekedy aj malá tlačová chyba dokáže zmeniť význam informácií, ktoré môžu byť základom pre nejaké odporúčanie. Preto by malo byť dôležité snažiť sa získať dáta z vedeckých článkov a publikovaných štúdií, na ktorých sa tieto odporúčania zakladajú. Každý z nás má iné zručnosti a aj časové možnosti, my v genotipo vám chceme okrem poskytovania kvalitného genetického poradenstva pomôcť aj so získavaním vedecky podložených informácií o vášmu srdcu blízkych témach.